Prof Toledo received the Chancellor's Distinguished Teacher Award

  • The College heartily congratulates Professor Josefino "Chino" Toledo for receiving the "Gawad Chanselor para sa Natatanging Guro" in a ceremony held on 21 February 2014 at Malcolm Theater. As a teacher of the College, Prof. Toledo was cited for his "...malalim at di masukat na dedikasyon sa pagtuturo ng teorya, komposisyon, pag-aareglo ng mga musika, at pagkumpas na nagdudulot ng inspirasyon at hamon sa mga mag-aaral. Nagsisilbing modelo sa bawat mag-aaral ng Kolehiyo ng Musika sa halos tatlong dekada mula 1980. Ang kanyang akdang pang-musika ay di matatawaran at kinilala sa loob at labas ng ating bansa. Siya ay katangi-tanging guro at tagapagtaguyod ng Sining ng Musika sa bansa. "